EsthetiCare Clinic - Formar Din Framtid™

Information på svenska | Välkommen |


BRÖSTFÖRSTORING MED FETT

Brösten kan förstoras med ditt eget fett.
Om du är tveksam till att förstora brösten med implantat kan ditt eget fett användas.


MÅNGA FÖRDELAR

 • Brösten känns helt natuligt mjuka och har en naturlig form när ditt eget fett används till förstoring.

 • Du får inget synligt ärr. Ärret är endast 5 mm långt.

 • Endast lätt smärta efter operationen. Smärtan är avsevärt mycket mindre jämfört med att brösten förstoras med implantat.

 • Känsel påverkas inte.

 • Amning påverkas inte.

 • Du drabbas inte av kapselsammandragning.

 • Du drabbas inte av muskelpåverkan; imlantaten flyttas när du rör på armarna.

 • Du drabbas inte av dubbelkontur; dubbelbubbla eller dubbelbröst.

 • Du drabbas inte av bottoming- out; implantaten hamnar för lågt.

 • Du måste inte operera om dig flera gånger. Bröstimplantat går alltid sönder även om det kan ta lång tid.


FÅ NACKDELAR

 • Fettet kan bilda hårda klumpar i bröstet.

 • Cancerdiagnostik kan försvåras.
  Fettet kan förkalkas och orsaka små förändringar som liknar tidiga cancerförändringar på mammografi.

 • Fettet räcker ibland inte till stora bröstförstoringar.OPERATION

Bröstförstoring med eget fett görs rutinmässigt i narkos men kan även göras i lokalbedövning.


NOTERA

Det finns många fördelar med att förstora brösten med ditt eget fett.
Vi uppmanar våra klienter att speciellt uppmärksamma att metoden kan försvåra möjligheten att diagnosticera cancer i brösten.
Det finns inga studier som visar att det är svårare att upptäcka cancer om brösten har förstorats med fett än om brösten har förstorats med implantat.
Även implantat försvårar upptäckandet av cancer.
Det kan inte sägas att bröstförstoring med eget fett är bättre eller sämre jämfört med implantat när det gäller att upptäcka cancer.


SVERIGE - EUROPA - U S A

Att förstora bröst med fett är en metod som är accepterad av medicinska myndigheter i Sverige, Europa och
U S A.


HISTORIK

När fettsugning introducerades på 1980- talet började man relativt snart att förstora bröst med fett. Olika metoder för att processa fettet prövades och vissa används fortfarande. De metoder som det idag görs reklam för är metoder från 1980- talet.

Under tidigt 1900- tal gjordes försök i Tyskland att förstora bröst med fett. Resultaten var dock nedslående och metoden slutade användas.
Anekdotiskt kan berättas att den, påstått, första bröstförstoringen gjordes med ett lipom, en ofarlig tumör av fett, i slutet av 1800- talet.


BRÖSTFÖRSTORING

Läs mer om bröstförstoring och Designbröst™.


Copyright © EsthetiCare Clinic