EsthetiCare Clinic - Formar Din Framtid™

Information på svenska | Välkommen |


ENDOSKOPISK GALLOPERATION

EsthetiCare Clinic erbjuder endoskopisk galloperation och vård på sjukhus.

Om du inte kunnat erbjudas operation av ditt landsting kan vi hjälpa dig.
Ditt landsting betalar då för operationen.

Du kan också få hjälp om du har privat sjukvårdsförsäkring eller om du finansierar din operation på annat sätt.


AVANCERADE BRÅCKOPERATIONER -
RECIDIVBRÅCK

EsthetiCare Clinic är speciellt inriktad på operation av bråck som återkommit flera gånger, s k recidiv, och kräver plastik med nät eller egen vävnad.


BRÅCK

Bråck och recidivbråck opereras på vår dagkirurgiska avdelning men krävs inläggning erbjuder vi det.


ANDRA KIRURGISKA OPERATIONER

EsthetiCare Clinic utför alla typer av kirurgi.
Vi kan som enda privata klinik i Sverige utföra avancerad tarmkirurgi och operation av gastrointestinala tumörer.


VÅRDAVDELNING

Efter operationen vårdas du på vårdavdelningen.SJUKHUS

Våra klienter erbjuds den allra säkraste vården på EsthetiCare Clinics sjukhus.
Vi har resurser att utföra alla typer av operationer med högsta internationell standard och är den enda privata kliniken i Sverige som har en intensivvårds-
avdelning.
EsthetiCare Clinic har fullständig sjukhusstandard, kvalitetsäkring och miljösäkring.

Operationsavdelning


INTENSIVVÅRDSAVDELNING

Vi har en intensivvårdsavdelning som en extra säkerhet för våra klienter som vi kan erbjuda ett tryggt val av klinik.
KIRURGI

Du är välkommen att ta kontakt på vår telefontid, vardagar mellan kl 16.00 och 17.00, och boka tid för en konsultation så kan du få mer information om kirurgi.


Copyright © EsthetiCare Clinic